درباره ما

نمایشگاه مبل پایتخت از سال ۱۳۸۵ بصورت رسمی در محیطی به مساحت ۸۰ متر مربع شروع به فعالیت کرد و در سال ۱۳۸۶ شعبه دوم در خیابان شهدا محمد آباد به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع افتتاح نموده.